TECHNICAL ARTICLES Broilers/Layers/Breeders

Meadow Voere se Volstruisvoerprogram

Meadow Voere het die afgelope paar jaar ‘n nuwe reeks volstruisvoere met behulp van verskeie spesialiste, onder andere Prof James Hayes (Universiteit van Stellenbosch), Dr David Allwright (Konsultant) en Dr Deon Barnard (Meadow Voere) ontwikkel. Hierdie programme was op die nuutste wetenskaplike inligting wat vir volstruisvoeding geld, gebaseer. Die beginsels van totale voerkwaliteit en konstantheid van voerformulasies is ook in ag geneem.

Meadow Voere se kuikengrootmaakvoere was onder kommersiële toestande in die Nuy Vallei, te Eendrag, plaas van mnre Johan du Plessis en Deon du Toit getoets. Hierdie resultate was besonder bevredigend. Indien die tendens van al die proewe in aanmerking geneem word, was gevind dat die volstruise op Meadow groeivoere nagenoeg 31% minder voer tot op ‘n 12 maande ouderdom verbruik het, in vergelyking met die algemene gemiddelde in die volstruisbedryf (inligting verskaf deur die Departement Landbou Tegniese Dienste), waar 650kg voer per voë l tot slagouderdom verbruik word. Liggaamsmassas was ook gemiddeld 2% swaarder as diè van die bedryf, naamlik 102 vs 100 kg tot 12 maande. Gevolglik is die kumulatiewe voeromsetting dan ook nagenoeg 33% (4,4 vs 6,6 kg voer per kg lewendige gewig) beter as die gemiddelde van diè bedryf. In die lig hiervan beteken dit dat Meadow se totale voerkoste tot op ‘n 12 maande ouderdom R345 per voël, goedkoper sal wees as die van ander voerverskaffers.

Kommersiële lêproewe het ook bewys dat Meadow se produksies net so goed en beter as die gemiddelde van die volstruisbedryf is.

Vir meer inligting ten opsigte van Meadow se voerprogram en pryse, kontak gerus:

Johan Louw (Tegniese Adviseur)

Sel : 082 697 8469

Dr Deon Barnard (Tegniese Uitvoerende Beampte : Pluimvee)

Tel 011 991 6000

Date published: 2007-02-14

Author:
Johan Louw

Publication:
N/A