TECHNICAL ARTICLES Lamb & Sheep

Summerphos P9 – Bekostigbare Fosfaat – en Proteienlek vir Beeste en Skape

Status Quo – Die volgende feite word algemeen aanvaar:

 • SA weidings, is uiters fosfaat arm.
 • Optimale fosfaat aanvulling tydens die groeiseisoen bevorder diereproduskie.
 • Vrywillige innames op tradisionele P12 en sout mengsels is ontoereikend vir die handhawing van optimale diereproduksie.
 • Reproduserende vleisbeeste benodig 10 – 14g P/dier/dag.
 • Fosfaatlekke word in die reënseisoen voorsien, wat groot verliese aan lekke wat nat word, teweegbring.
 • Die kondisie waarmee ‘n dier die droë seisoen binnegaan is direk gekorreleerd met die besettingsyfer in die daaropvolgende dekseisoen.

HOE KAN SUMMERPHOS P9 HELP OM MAKSIMUM PRESTASIE TE BEHAAL?

 • Die produk is klaargemeng en gereed om gebruik te word.
 • Die fosfaat inhoud is 9 % in plaas van die tradisionele 6%.
 • Summerphos P9 is baie koste effektief: ‘n eenheid fosfaat is goedkoper as die meeste alternatiewe produkte.

TABLE

Summerphos P9 bied meer as net fosfaat, want dit bevat ook 16.5 % proteïen wat:

 • ‘n noodsaaklike stikstofbron vir die instandhouding van ‘n aktiewe rumenmikrobe populasie is,
 • in kombinasie met energie die rumenmikrobes tot so ‘n mate stimuleer dat dit veselvertering en dus die benutting van beskikbare ruvoerbronne verbeter (Louw, Steenkamp & v d Merwe 1970 – 141% verbetering in ruvoer benutting)
 • die aanwending verleng tot ‘n oorgangslek wanneer die veldkwaliteit begin afneem,
 • Sout inhoud is verlaag en smaaklikheid verhoog om optimale innames te realiseer.
 • Haalbare innames van 150g/bees/dag lewer 13,5gP/dier/dag wat voldoende is vir optimum produksie.
 • ‘n Spesialis byproduk verseker reënbestandheid – slegs die buitenste kors (+/-2-3 mm) word hard en taai as dit met vog in aanraking kom en beskerm die res van die voer teen vogskade.
 • Dit bevat voldoende spoorminerale om reproduksie te optimaliseer.

Die somer is ‘n geleentheid om goeie groei teen ‘n lae koste by jou diere te behaal. Summerphos P9 sal oorwinteringkoste bespaar en besettingsyfers te verhoog omdat kondisie die dominante dryfveer vir hierdie prosesse is.

Date published: 2007-07-15

Author:
Jurie Naude &
Joubert Nolt

Publication: N/A