TECHNICAL ARTICLES Dairy

Die Vroeë Droë Periode

Die droë periode kan in twee verdeel word, naamlik die vroeë droë periode en dan die laaste drie weke voor kalf. In hierdie nuusbrief word slegs op die vroeë droë periode gekonsentreer.

Die droë periode het ‘n direkte effek op inname, melkproduksie en reproduksie. As gevolg van die koei se unieke voedingsbehoefte is dit belangrik om haar afsonderlik te voer.

Hierde periode moenie gebruik word om die kondisie van koeie reg te kry nie, omdat voer-energie in laat laktasie meer doeltreffend omgeskakel word na liggaamsreserwes (70-75%) as tydens die droë periode (55%) (Schroeder, 2001).

Punte van belang (Ruralni Livestock, 2001):
60-65% van die kalf se groei vind plaas in die laaste 60 dae voor geboorte.

Die proteïen-behoefte van die kalf neem dramaties toe in die laaste 60 dae voor kalf. As gevolg hiervan, behoort droë koeie ‘n rantsoen met ‘n hoë UDP-inhoud te ontvang.

Selfs as liggaamskondisie van die koei nie verander nie, sal die koei steeds in gewig toeneem a.g.v. die groeiende kalf.

DMI neem af gedurende die laaste gedeelte van die droë periode agv ‘n toename in kalfgrootte wat dan minder rumenspasie tot gevolg het.

Die nutriënt-digtheid moet die laaste 2 weke voor kalf aangepas word om steeds in die koei se behoefte te voorsien.

Daar is ‘n verwantskap tussen voerinname voor en na kalf. Koeie met ‘n laer inname voor kalf, neig om ‘n laer voerinname na kalf te hê.

Liggaamskondisie.
Liggaamskondisie by kalwing is baie belangrik om die volgende redes:
Oorgewig-koeie (kondisietelling hoër as 4.0) by kalf het ‘n verlaagde voerinname tot gevolg (Hutjens & Tomlinson, 2001).

‘n Verhoging in liggaamskondisietelling van 2 tot 3 verhoog melkopbrengs met 321 kg in die eerste 90 dae na kalf. ‘n Verhoging van 3 tot 4 verhoog melkopbrengs met slegs 33 kg in die eerste dae na kalf (Hutjens & Tomlinson, 2001).

Die ideale liggaamskondisietelling is tussen 3.5 en 3.75 (Schroeder, 2001).

Vir koeie met ‘n liggaamskondisietelling van 3.0 tot 3.5 behoort die droë periode 60 dae te wees, terwyl 45 dae voldoende behoort te wees vir koeie met ‘n hoër kondisietelling. Koeie met minder as 45 of meer as 60 dae in die droë periode, het ‘n laer melkproduksie in die daaropvolgende laktasie (Schroeder, 2001).
Droëmateriaal-inname (DMI)

Koeie in die vroeë droë periode neem ongeveer 1.8 tot 2.0% van liggaamsmassa as droë-materiaal in (Schroeder, 2001). Die volgende faktore moet in ag geneem word (Hutjens & Tomlinson, 2001):
Lae DMI lei tot die afbreek van liggaamsvet wat in die lewer kan ophoop en uiteindelik tot ketosis kan lei.

Lae DMI het ook n negatiewe invloed op immuniteit wat die koei meer vatbaar maak vir siektes, bv. mastitis.

Lae DMI kan lei tot ‘n rumen wat minder gevul is en meer gevalle van verplaasde abomasums kan voorkom.
Voedingsvereistes

Die volgende is belangrik:
12-13% ruproteien (Hutjens (a), date unpublished).

60-80 gram kalsium per dag (15% laer vir Jersey-koeie) (Hutjens (a), date unpublished).

30-40 gram fosfor per dag (15% laer vir Jersey-koeie) (Hutjens (a), date unpublished).

Beperk soutinname to 28 gram per dag (Hutjens (a), date unpublished).

Moenie muf hooi of ruvoer voer nie, aangesien dit immuniteit kan benadeel en lei tot verlaagde weerstand. Swak kwaliteit ruvoer sal inname beperk (Hutjens, 1996).
Meadow bied verskeie opsies. Kontak die tegniese adviseur in u area vir ‘n aanbeveling wat by plaaslike omstandighede aanpas.

Verwysings

Schroeder, J.W., March 2001. Feeding and Managing the Transition Dairy Cow. NDSU Extension Service. North Dakota State University. http://www.ext.nodak.edu/extpubs/ansci/dairy/as1203w.htm

Ruralni Livestock, 2001. Dry Cow Management.

http://www.ruralni.gov.uk/livestock/dairy/protein_herd/dry_cow_management

Hutjens, M.F. & Tomlinson, D.J., 2001. Nutrition important in transition feeding programs. Feedstuffs, December 31, 2001, pp. 9-11, 18

Hutjens, M. (a). Managing the Transition Cow. http://il-traill.outreach.uiuc.edu

Hutjens, M.F., 1996. Practical approaches to feeding the high producing cow. Animal Feed Science and Technology, 59, pp. 199-206.

Date published: 2001-01-05

Author:
Isabel Brand

Publication:
N/A