TECHNICAL ARTICLES Dairy

Verseker Dat Koeie Kalf Met ‘n Liggaamskondisietelling van 3.25 tot 3.5

Thatcher et al. (1999) beveel n kondisietelling van 3.25 tot 3.75 met kalf aan, terwyl Eastridge (1999) ‘n telling van 3.25 tot 3.50 aanbeveel. Meeste voedingskundiges beveel nou n laer kondisietelling (3.25 tot 3.50) as in die verlede aan om subakute en akute vetterige lewersindroom of ketose te voorkom. Reis (1982) het getoon dat tot 66% van hoogproduserende koeie in die Verenigde State (VSA) lei aan subakute vetterige lewersindroom of ketose tydens vroeë laktasie. Die vernaamste oorsaak van hierdie probleem is oor-kondisie van koeie tydens kalf wat lei tot n té hoë mobilisasie van liggaamsvet en té lae droëmateriaalinname gedurende die laaste drie weke voor kalf en die eerste paar weke na kalf.

Walmer et al (1993) het getoon dat koeie wat kalf met ‘n kondisietelling van 3.50 meer melk produseer gedurende die eerste 90 dae van laktasie as koeie met ‘n laer of hoër kondisietelling. Die beste tyd om die koei se kondisie te verbeter is gedurende die laaste 60 dae van laktasie, aangesien koeie in melk 15% meer doeltreffend is om energie ingeneem om te skakel na kondisie as droë koeie (Moe, 1965). Indien werklik nodig, kan koeie se kondisie wel tydens die droë periode verbeter word. Dit word egter ten sterkste afgeraai om koeie enige kondisie te laat verloor tydens die droë periode, aangesien dit ekstra stres op die lewer plaas op n tydstip wanneer die koei voorberei word vir haar volgende laktasie.

In praktyk word boere aangemoedig om die voordele van ‘n optimum kondisietelling te benut deur te verseker dat die kondisietelling van die koei reggestel word gedurende die laaste 60 dae van laktasie, dat koeie nie kondisie verloor gedurende die droë periode nie en dat koeie kalf met n kondisietelling van 3.25 tot 3.50.

Verwysings

Vertaal uit artikel van Dr. Willie Smith. New Developments in Dairy Cattle Nutrition. All Africa Dairy Expo, 11-13 September 2000.

Date published: 2004-03-01

Author:
Dr Willie Smith

Publication:
New Developments
in Dairy Cattle Nutrition