TECHNICAL ARTICLES Dairy

Bolifor Megamilk

Opwindende nuwe hulpmiddel in die voorkoming van suurpens

Vir hoë en doel-treffende melkproduk-sie, is die uitdaging om die koei se energie- inname so spoedig moontlik ná kalwing so hoog as moontlik te kry. Dit behels die voer van verhoogde vlakke van hoë-konsentraat diëte wat ryk is aan stysel.

Tydens die oorgangsfase vanaf ‘n tipiese droë koei- of opstoom-dieet voor kalwing, na ‘n vars- of laktasie-dieet direk ná kalwing, moet die mikroörganismes in die rumen oftewel die grootpens, nou aanpas om oorwegend stysel te verteer nadat hulle aangepas was by veselvertering.

Die skielike verhoging van styselvlakke in die rumen tydens vroeë laktasie, kan die normale mikrobe-populasie se vermoë om stysel te verteer en na die gunstige vlugtige vetsure om te skakel, oorskry.

Dit gee sogenaamde ongunstige mikroörganismes, soos Streptococcus bovis, die geleentheid om vinnig in die rumen te vermeerder en stysel om te skakel na melksuur, wat 10 keer sterker as die gunstige vlugtige vetsure is.

Melksuur word algemeen beskou as die mees prominente suur verantwoordelik vir skerp daling in rumen pH en dus asidose of suurpens.

Rumen-asidose, in sy kliniese of subkliniese vorm, lei tot ‘n ongunstige rumen-omgewing, met ‘n gepaardgaande negatiewe invloed op voerinname en benutting, asook melkproduksie en algemenedieregesondheid. Rumen-asidose kan dus tot aansienlike ekonomiese verliese in moderne intensiewe suiwel-produksiestelsels lei. Met Bolifor Megamilk bied KK Animal Nutrition nou ‘n nuwe oplossing vir die probleem van rumen-asidose.

Bolifor Megamilk is ‘n streng geselekteerde, hoogs lew enskragtige stam van Megasphaera elsdenii wat geïsoleer is uit die rumen van hoë-produserende melkkoeie aangepas op hoë-konsentraat diëte.

Megasphaera elsdenii is die belangrikste melksuurbenuttende mikroörganisme in die grootpens. Hierdie organisme speel ‘n belangrike rol om die opbou van melksuur, en gevolglike suurpens in die grootpens te voorkom tydens die aanpassing van hoë-ruvoer na hoë-konsentraat laktasiediëte.

Megasphaera elsdenii-getalle is egter laag in die rumen wanneer lae-konsentraat diëte gevoer word, en het tyd nodig om sodanig te vermeerder dat hoë-konsentraat laktasiediëte suksesvol hanteer kan word.

Bolifor Megamilk is ‘n lewendige bron van Megasphaera elsdenii, waarmee suiwelkoeie strategies gedoseer word om getalle van die organisme in die rumen ‘n hupstoot te gee, en sodoende die opbou van melksuur te voorkom.

Bolifor Megamilk word dus gebruik om die oorskakeling van hoë-ruvoer na hoë-konsentraat diëte tydens laktasie suksesvol te oorbrug. Sodoende word ‘n gesonde rumen-omgewing onderhou wat uiters noodsaaklik is vir optimale voerinname en benutting, asook melkproduksie en algemene gesondheid van hoë-produserende melkkoeie.

Vir meer inligting kontak Pieter Oosthuizen by 012 665-5797/ 082 499 4509 of per e-pos by pietero@kkan.com

Date published: 2006-11-23

Author:
N/A

Publication:
N/A