TECHNICAL ARTICLES Beef

Voerkraalafronding Van Kalwers

Die onlangse lae mieliepryse het verskeie saai- en veeboere genoop om voerkraalafronding as ‘n addisionele bedryfsvertakking te oorweeg om die kontantvloei en winsgewendheid van hulle ondernemings te verbeter. Die sukses van ‘n voerkraal is egter afhanklik van verskeie faktore, wat kortliks hieronder bespreek word.

Die kwaliteit van die diere wat in die voerkraal geplaas word, sowel as die aankoopprys van hierdie diere is waarskynlik van die belangrikste faktore wat sukses in die voerkraal bepaal. Die goue reël is om vir elke dier die regte prys te betaal op grond van verwagte prestasie. Swak prestasie in die voerkraal word gekenmerk deur swak voeromset, stadige groei, lang staantyd, lae deurset, hoër voerkoste, en laer wins.

Die fasiliteite waarbinne die diere gevoer word is van kritiese belang. Voorsien voldoende staanplek (+/- 15 m2/kalf) om stres en dominansie te beperk. Voerbakke en waterkrippe moet onbeperkte toegang verleen sodat diere gemaklik en sonder inspanning kan vreet en drink. Goed ontwerpte voerbakke beperk vermorsing en verbeter voeromset. Geronde bodems verhoed dat voer in hoeke aansamel en vermuf. Verseker voldoende watertoevoer vir al die beeste in die kraal (+/- 20 – 30 l/bees/dag). ‘n Verlaagde waterinname sal voerinname dienooreenkomstig beperk.

‘n Hoë kwaliteit voer wat die korrekte balans tussen natuurlike proteïen en nie-proteïen stikstof, rumen degradeerbare proteïen en deurvloeiproteïen en verskillende energiebronne (stysel, suiker en vesel) verskaf behoort ‘n gegewe te wees. Die rantsoen moet ook voldoende vlakke van noodsaaklike vitamiene, makro-minerale en spoorelemente bevat om in die dier se behoeftes te voorsien. ‘n Paar opsies vir voerkraalrantsoene, wat onder meer produkte uit Meadow se PROLICK reeks bevat, word in Tabel 1 aangedui.

TABLE 1

Indien die kalwers baie lig is (< 200 kg) kan 50 kg Meadow Multimix 40 Konsentraat of oliekoek by enige van bg. mengsels gevoeg word. Die lae insluitingsvlakke van Hitech Voerkraal 50 Konsentraat en HPK 85 impliseer dat die finale prys per ton voer baie kompeterend is. Fibretech Voerkraal 25 Konsentraat bied die ideale oplossing wanneer ruvoer skaars of baie duur is. Hierdie produk bevat al die nodige nutriënte om in die voerkraaldier se behoeftes te voldoen, en word slegs met graan gemeng soos in Tabel 1 aangetoon.

Die algemene bestuur van die voerkraal bepaal grootliks hoeveel stres die diere ondervind, wat prestasie beïnvloed. Suksesvolle aanpassing van diere by die voerkraaltoestande, goeie voerbak- en waterkripbestuur het ‘n bepalende invloed op die sukses van die voerkraal. Pas diere geleidelik aan by die voerkraalrantsoen (minimum 10 – 14 dae periode), en gebruik verkieslik meervoudige voedings (= 3 voedings/dag). Vermy liefs selfvoerders of enkelvoedings en verseker voldoende vreetspasie (+/- 20 – 30 cm/kalf). Mits vreetspasie voldoende is, sal meervoudige voedings dieetseleksie beperk en voerinname stimuleer. Verwyder gereeld oorskietkos uit die voerbakke. Waterkrippe moet gereeld skoongemaak word, sodat die water vars is. Verhoed waterlekkasies – modderkolle is ‘n ideale aanteelplek vir parasiete. Rig die krale teen ‘n helling (+/-5°) op vir doeltreffende dreinering. Nat, modderige toestande vertraag groei en verhoog die risiko van siektes. Verseker dat groeistimulante korrek geïmplanteer is en dat die produk op die korrekte stadium en op die aangewese diere gebruik word. ‘n Goeie siektevoorkomingsprogram behoort in samewerking met ‘n veearts geïmplimenteer te word om te verseker dat die diere vry is van parasiete, asemhalingsiektes en ander algemene siektes in daardie omgewing.

Met goeie beplanning, goeie bestuur, ‘n goeie strategie en die regte besigheidsvennote (veevoer vervaardiger en verskaffer, tegniese ondersteuningsdiens, abattoir en verskaffer van farmaseutiese produkte) behoort ‘n voerkraal noemenswaardig tot u boerderyinkomste by te dra.

Kontak gerus u tegniese adviseur of Joubert Nolte (082 419 6588) vir enige navrae.

Date published: 2006-02-13

Author:
Jobert Nolte

Publication: N/A